O stránke

 Ponuka  služieb :

-Odborné prehliadky / OP / a Odborné skúšky / OS / 

-revízie vyhradených technických zariadeniach / VTZ / plynových a tlakových.

-servis, oprava, údržba VTZ                plynových a tlakových

 

Výkon servisu, odborné prehliadky, skúšky vykonávam na základe osvedčení:

PZ RT Bf,g,h

PZ O Af,g,h, Bf,g,h

TZ RT Ab, Ba,b,f1

TZ O Ba5

Elektrotechnik § 23

.

Sekcia domovskej stránky

Toto je ukážka sekcie domovskej stránky. Sekciou domovskej stránky môže byť akákoľvek stránka, ktorá je iná ako samotná domovská stránka.

O stránke

 Ponuka  služieb :

-Odborné prehliadky / OP / a Odborné skúšky / OS / 

-revízie vyhradených technických zariadeniach / VTZ / plynových a tlakových.

-servis, oprava, údržba VTZ                plynových a tlakových

 

Výkon servisu, odborné prehliadky, skúšky vykonávam na základe osvedčení:

PZ RT Bf,g,h

PZ O Af,g,h, Bf,g,h

TZ RT Ab, Ba,b,f1

TZ O Ba5

Elektrotechnik § 23

.

Blog

Kontakt

Toto je stránka so základnými kontaknými informáciami, ako napríklad adresa a telefónne číslo. Takisto môžete skúsiť pridať kontaktný formulár prostredníctvom pluginu.